mijnnaam.be

Algemene voorwaarden

Door de webpagina's van www.mijnnaam.be te bezoeken gaat u akkoord met volgende algemene voorwaarden.

www.mijnnaam.be behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Het gebruik van de website is steeds onderworpen aan de meest recente versie.

Copyright:

De inhoud, layout en alle programmering van deze website is beschermd onder copyright © door mijnnaam.be [2000-2008], en mijnnaam.be behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website. Elk niet schriftelijk goedgekeurd gebruik kan dergelijke wetten overtreden. Ook alle rechten waarvan niet expliciet sprake gelden voor mijnnaam.be. Namaak, verspreiding of opslag van (een deel van) deze site, zonder schriftelijke toelating is ten strengste verboden!

Gebruik van de links:

Deze webpagina's worden u aangeboden door een netwerk van vrijwillige mijnnaam.be-pagina-beheerders, en dienen voor uw gebruiksgemak en voor informatieve doeleinden. Enkel de vrijwillige mijnnaam.be-pagina-beheerder zelf is aansprakelijk voor de inhoud van 'zijn/haar' mijnnaam.be-subpagina. Het linken naar een bepaalde site impliceert echter niet dat mijnnaam.be enige verantwoordelijkheid accepteert van de inhoud of uw eventueel gebruik van die externe site. mijnnaam.be kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites waarnaar wordt gelinkt. mijnnaam.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites bevindt, en waarnaar de site verwijst. mijnnaam.be en/of de pagina-beheerders behouden zich het recht links te weigeren of te verwijderen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. Voor het verwijderen van links, kan u ons steeds contacteren. Indien u meent dat een website uit de database moet worden verwijderd, kan u daarvoor contact opnemen met de webmaster van de bewuste pagina. U vindt het contact-formulier links-bovenaan elke sub-pagina. In tweede instantie kan u met mijnnaam bvba contact opnemen.

Disclaimer:

Schade door technische fouten, virussen of verkeerde info kan niet worden verhaald op mijnnaam.be. Alle inhoud is puur informatief en vrijblijvend.

Informatie:

Bij het verschaffen van informatie of link-suggesties via e-mail of een web-formulier naar mijnnaam.be gaat u ermee akkoord dat het bericht of de bewuste website geen illegale inhoud bevat.

Toepasselijk recht:

mijnnaam.be beheert deze website vanuit België. Zodoende is de inhoud van deze website onderhevig aan de Belgische wetgeving, met inbegrip van de wet op de kansspelen waardoor er op geen enkel wijze reclame kan gemaakt worden voor een kansspelinrichting die niet uitdrukkelijk in de Belgische wetgeving is toegestaan.

Privacy policy:

De door u verschafte persoonlijke informatie dient enkel voor intern gebruik. Overeenkomstig de privacywet heeft u steeds het recht uw gegevens kosteloos op te vragen en te corrigeren. mijnnaam.be heeft geen controle over de wijze van overdracht via het internet en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. De e-mailadressen die op deze website worden ingezameld worden enkel in een gegevensbestand opgeslaan bij expliciete toestemming (opt-in) en overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen, wetten en reglementen, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (www.privacy.fgov.be).

Andere info & contact:

U kan ons (of eerst de vrijwillige mijnnaam.be-pagina-beheerder zelf) ten allen tijde contacteren omtrent vragen betreffende mijnnaam.be. Ook indien u denkt dat informatie of inhoud op mijnnaam.be niet correct of illegaal is, contacteer ons.